[zaloguj się]

[PRZYGRYZAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

3 pl praes przygryzają się.

stp, Cn, Linde brak.

O zębach: ścierać się od góry:
Fraza: »zęby się przygryzają«: á gdy śię iuż [zęby] śćiſkáią álbo przygryzáią/ owcę ſtárą známionuią. Cresc 1571 560.

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.]

MP