[zaloguj się]

PRZYGRYŹĆ SIĘ (1) vb pf

sie, [się].

Fleksja
praet
sg
3 m przygryzł się
conditionalis
pl
3 subst by się przygryzły

[praet 3 sg m przygryzł się.]con 3 pl subst by się przygryzły.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

1. O zębach: zetrzeć się od góry:
Fraza: »zęby się przygryzły [czym]«: Cżemu ſame zęby roſtą aż do ſmierci, á nie inſze koſci. (–) Gdiby to niebyło tedi by ſie przygryzły cżęſtem iedżeniem, tak iżby ich nicz nie zoſtało. GlabGad C3.
2. [O potrawach: przejeść się, sprzykrzyć się; przen [komu]: bo im Pan Chryſtus y namieſtnik iego/ ieſzcże ſmákuie/ á nam ſię przygryzł. GrodzPopr 1587 26.]

Formacje współrdzenne cf GRYŹĆ.

MP