[zaloguj się]

RZEŹNICZKA (9) sb f

Tekst nie oznacza pochyleń; a prawdopodobnie jasne (tak w -ka).

Fleksja
sg
N rzeźniczka
G rzeźniczki
D rzeźniczce
I rzeźniczką

sg N rzeźniczka (2).G rzeźniczki (2).D rzeźniczce (4).I rzeźniczką (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Kobieta zajmująca się rzeźnictwem lub żona rzeźnika (9): Item wkyekrzu vkradli pyerziną thą przedali theyze Rzeznyczcze [Jakubowej] za 15 groſſi, powyada yſz tha Rzeznyczka wyedzyala o kradzyezey they y kazala ym do ſzyebye noſzycz LibMal 1546/118, 1545/108v [2 r.].

W połączeniu z imieniem (1): Przedali szuknya rzeznyczcze doroczye wgaſkach za polkopy a plaſcz theſch za polkopy. LibMal 1545/108v.

W połączeniu z przymiotnikiem od imienia lub funkcji męża (4): Sthymze marczinem pyerziną wſuchym lyeſzye panu Comorſkyemv vkradli the przedali rzeznyczcze Jacubowey wgaſkach za 12 groſſi LibMal 1546/117v; Item zeznala yſch bądacz v ſcholtiſſowey Rzeznyczky doſtala klyucza yey od ſkrzynye LibMal 1551/163v, 1543/76, 1546/117v.

MN