[zaloguj się]

RZEŹNO (1) av

e pochylone, o jasne.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Prawdopodobnie: W wysokim stopniu, mocno, bardzo [w połączeniu z przymiotnikiem]: wilgośći ſą cztérzy [...]/ ktorych mądrzy ſtárzy látynowie niezániedbáli/ [...] trzećia ktoréy pánuie źiemiá/ zową ią z Grecká látinowie Phlegma, [...] czwarta ieſt rzéźno rzadka/ ná kſztałt wody ktora iéy pánuie/ tá ſpráwuie pot y łzy w oczu/ śliny y ine wilgośći z drugich pomocámi. SienLek Vuu2.

MN