[zaloguj się]

[RZEŹNOŚĆ sb f

Fleksja

G sg rz(e)źności.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Znaczenia
Ostrość smaku: Niektorzy przykłádáią [do tzw. morselatów] więcey Ingbieru/ dla rzeźnośći. SienHerb 537b (Linde).]

MN