[zaloguj się]

[PRZYKWASEK sb m

Fleksja

N sg przykwasek.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (dwa z niżej notowanych przykładów).

Znaczenia
Kwaskowaty smak: Iábłká pierwſze iáko mowią przykwaſek/ ieſli ſą miękkie/ tedy nie bárzo ſzkodzą ćiáłu Cresc 1571 384 (Linde).

W połączeniach szeregowych: iedne [jabłka] ſą ćierpkie/ ábo iáko mowią przykwaſek álbo winny kwas Cresc 1571 384; gdyż niektore z nich iábłká ſą práwie kwáśne/ drugie ćierpkie/ ſłodkie/ przykwáſek/ y bez ſmáku iáko wodá. Cresc 1571 426 (Linde).]

MP