[zaloguj się]
RZEŹWIĆ  Cn s.v. czerstwię; Linde XVIII w.