[zaloguj się]

PRZYKWAŚNY (1) ai

a jasne.

Fleksja
sg
mNprzykwaśny
pl
N subst przykwaśn(e)

sg m N przykwaśny.[pl N subst przykwaśn(e).]

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w. (z Cn).

Trochę kwaśny, kwaskowaty; subacidus Mącz, Cn; acidulus Mącz; subacidulus Cn: Mącz 2; [z kurczęćiá téż álbo z kápłóná, barszcz czásem sam, czásem przypráwny, pośili y ochłodźi, y żołądká gdyż przykwaśny iest, nic do brzydliwośći nieprzywiedźie OczkoPrzymiot 178; Acidulus, ſawlacht. P. przykwáśny. Volck 4].
[Szereg: »cierpki a przykwaśny«: wſzelkie gruſzki ćierpkie a przykwaśne [...] żołądek potwierdzaią Cresc 1571 389 (Linde).]

Cf PRZYKWAŚNIEJSZEM, PRZYKWAŚNIEJSZY

MP