[zaloguj się]

[PRZYŁYSY ai

Fleksja

N sg przyłysy.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Łysawy: Recalvaster przyłyſy. UrsinGramm 329.

Cf PRZYŁYŚ]

LW