[zaloguj się]

RZEŻUSZKA (1) sb f

e prawdopodobnie jasne (tak w rzeżucha); a jasne.

Fleksja
sg pl
N rzeżuszka
G rzeżuszek

[sg N rzeżuszka.]pl G rzeżuszek.

stp, Cn, Linde brak.

1. Dem. odrzeżucha” ‘bot. nazwa różnych roślin: To ſobie z oną roſkoſzą náſieieſz ziołek potrzebnych/ rzodkiewek/ ſáłatek/ rzeżuſzek. RejZwierc 107v.
2. [bot. Zestawienie: »rzeżuszka wodna« = Nasturcium officinale R.Br; rukiew wodna, bylina z rodziny kapustowatych (Brassicaceae): Rzeżuſzká wodná: [...] Kleine Brunkreſz. SienHerb M2#.]

MN