[zaloguj się]

RZEŻUSZYCA (1) sb f

Fleksja

N sg rzeżuszyca.

stp, Cn, Linde brak.

Aug. odrzeżucha” ‘bot. nazwa różnych roślin’; tu forma użyta na potrzebę rymu: Też cebulá y gorczycá/ Czoſnek/ rutá/ rzeżuſzycá/ Proch téż z korzénia Dźiewánny Tłuczón y zczoſnkiem mieſzány/ Ná wſzelkié złé vkąſzenié Przyłóż ieſt pewné leczenié. SienLek 155.

MN