[zaloguj się]

RZĘDOWNY (1) ai

Fleksja

N sg f rzęd(o)wnå.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odrząd” ‘szereg:
Wyrażenie: »rzędowna ława« = ludzie siedzący szeregiem na ławie: Smieiąć ſię oni ćicho/ y ſzydzą niebogo. Ná weſelu przypátrz ſię iákowa ich ſpráwá/ Gdy ich śiędźie rzędowna po obiedźie łáwá/ Powiem ná nie co oni ſobie rozmawiáią/ Iáko pilno pánienkę káżdą vpátruią. ZbylPrzyg A4v.

PP