[zaloguj się]

[PRZYMIESZOWAĆ SIĘ vb impf

Fleksja

part praes act przymi(e)szując się.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.: przymieszuje się w innym znacz. s.v. przymieszać.

Dołączać się do grupy ludzi [do kogo]: A za procesyą albo i przed procesyą, co tylko duchowni śli, świeckich ludzi do nich się nic nie przymieszując. KronMieszcz 150.]

KW