[zaloguj się]

PRZYMIETLIWY (1) ai

Fleksja

N sg m przymietliwy.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Zaraźliwy: Contagiosus – Zarazliwi przimietliwit [!]. [...] ut, Contagiosa febris, Contagiosus morbus, et pestis contagiosa Calep 253a.

Synonim: zaraźliwy.

LW