[zaloguj się]

[PRZYMIĘŻSZYM ai indecl

stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVII w. (z Cn) błędnie: przymięższy.

Znaczenia
Dość gruby: [Zołdanella ma] korzonek biały/ liſtek przymięzſzym UrzędowHerb 59b.

Cf PRZYMIĘŻSZY]

LW