[zaloguj się]
PRZYNAWEK  Cn; Linde XVII (z Cn) – XVIII w.