[zaloguj się]

PRZYPALAĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes przypålają sie.

stp, Cn, Linde brak.

Nadmiernie się rozgrzewać: Czemu nie zdrowo ſpać hnet po obiedzie. (–) Bowiem w takowym ſpaniu potrawy barzo ſie przypalaią, á to dla zebrania nagłego ciepła do żołądka, Iako gdy wſadzaią chleb w piecz barzo gorąci GlabGad K4v.

Formacje współrdzenne cf PALIĆ.

LWil