[zaloguj się]

PRZYPŁONĄĆ (1) vb pf

Fleksja

3 sg fut przypł(o)nie.

stp, Cn, Linde brak.

Przypiec się, zbytnio się przyrumienić:
Szereg: »przypłonąć i podgorzeć«: Iako gdy wſadzaią chleb w piecz barzo gorąci, tedi tam richley przypłonie chleb y podgore, á w nątrz ſie nie vpiecze. GlabGad K4v.

Synonim: podgorzeć.

Formacje współrdzenne cf PŁONĄĆ.

Cf PRZYPŁONIENIE

DDJ