[zaloguj się]

[PRZYRZUTNIE av

e jasne.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. przyrzutny.

W sposób nagły, gwałtowny i intensywny:
Szereg: »jadowicie i przyrzutnie«: bywáły té tám w prawdźie niemocy, y rzadko y pewnym ludźiam wedle czásów: ále nie z tą furyą, y nie ták iádowićie y przyrzutnie OczkoPrzymiot 3 (Linde s.v. przyrzutny).]

MP