[zaloguj się]

[PUGNANCYJA sb f

Tekst nie oznacza pochyleń; końcowe a prawdopodobnie pochylone (tak w -cyjå).

Fleksja
sg
N pugnancyjå
G pugnancyji

sg N pugnancyjå.G pugnancyji.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Sprzeczność [pugnantia Łac śr]: O Wieczerzy Pańskiej w artykulech tych widzi się być pugnantia. Hajno o samych prostych słowiech mówicie, ale tu zaś coś inszego powiadacie w art. XIII. Quaerimus a vobis, fratres, utrum illa verba Christi simpliciter sint accipienda an vero figurate? [Responsio]. Szyrokimi słowy jest tu oznajmiono rozumienie brackie na ten rozum: Naprzód mają być położone czyste a proste słowa Pana Krystusowe, a potem ma być oznajmiono wyrozumienie ich, co bracia uczynili. Przetoż żadnej pugnancyji niemasz. AktaSynod I 288.]