[zaloguj się]
PUSTYNIOWY  Cn s.v. pustoszeniu podległy; Linde brak.