[zaloguj się]

[PUSTYŃSKI ai

Fleksja

G sg f pustyński(e)j.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odpustynia” ‘duży, suchy obszar’: W tłumaczeniu hebrajskiej nazwy miasta Sela: POślićie bárana pánuiącemv wziemi z Sele (marg) Albo/ z ſkały puſtyńſkiey [de petra deserti] (–) ktora w puszczy/ do gorj corki Cyiońſkiej. BudBib Is 16/1.]

LWil