[zaloguj się]

PUSZ (10) sb m

Fleksja
sg pl
N pusz pusze
I pusz(e)m puszåmi

sg N pusz (6).I pusz(e)m (1).pl N pusze (2).I puszåmi (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

1. Pióro ptasie (4): Pinna, Puſz/ naywiętſze pierze ptaſze. Differunt haec tria Penna, Pinna et Pluma, Penna generale vocabulum, Piérze. Pinna, Puſz. Pluma, Kwap Cienkie pierze álbo puch. Mącz 300b.
Wyrażenie: »pod puszem chodzący« = upierzony (1): Pinnatus, Pod puſzem/ pod piérzem chodzący. Mącz 300c.
Szereg: »pusz, (a) pierze« [szyk 1:1] (2): Struthiocamelus, Zwierzę pierzym á puſzamy nákrite. Mącz 423b, 300c.
2. Kita z piór, pióropusz (4): Uropygium et Oropygium, Guźicá yáko v kur y inego ptáſtwá w którey ogonowy puſz ſtoyi. Mącz 509a, 69a; Wſiadł [rycerz] ná ſwoy Koń żywotny/ w tákowym vbiorze [...]. Káptur/ pás/ diſchak/ hárnás/ [tylcżyk]/ ſzárſzon/ kuſze/ A na głowie Kápálin/ [ná nim tk]wiáły puſze. BielSat D3v [idem] BielRozm 29.
3. Pęk, wiązanka (kwiatów) (1): Servia, May z kwiátków/ álbo puſz álbo rownianká/ yákie pánny pánicóm do czapki ygiełką przitikáyą. Mącz [388]c.
4. W wyrażeniu: »trciniany pusz« = miejsce porosłe trzciną (1): Cannetum, Trcyniány puſz. Mącz 33d.

LWil