[zaloguj się]

PUZDERKO (1) sb n

Teksty nie oznaczają pochyleń; o prawdopodobnie jasne (tak w -o).

Fleksja
sg pl
N puzderko puzderka
G puzderek
L puzderku

sg [N puzderko.]L puzderku.[pl N puzderka.G puzderek.]

stp, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Dem. odpuzdro” ‘skrzynka, pudło; futerał: Iáko Alcibiades w proſtym y niepocżeśnym puzderku chował złote Sileny one Bożki Pogáńſkie KlonWor *2; [tectura alias pusderko Parisiensis concludens speculum cum horalgio CracArtific 1545 nr 1148, 1545 nr 1153; Skrzypiczki wpuzderku. [...] Cornet w puzderku. ChybKieycher 1580/261; InwMieszcz 1581 nr 234; TomkHistMuz 203].

LWil