[zaloguj się]
PWAJĄCY  stp s.v. pwać; Cn, Linde brak.

Cf PWAĆ