[zaloguj się]

PYJE (1) sb n

Fleksja
sg
N pyje
G pyj(a)

sg [N pyje.]G pyj(a).

stp, Cn, Linde brak.

Męski narząd płciowy: IEdnemu przyrodzenie ſnadź było vpádło/ [...] Drugi przed nim poćichu nápiſał beſtia/ [...] Ten [odpowiadając na protest] rzekł/ łácnoć odmienić/ [...] Zmázał t/ napiſał p [tj. zmieniłbestyjawbez pyja”] RejFig Cc2v.

[W porównaniu: Aż go ktoś śpiącego, żartując, odkryje: Aliści u Pasia, jak u szkapy, pyje. SzarzPoezje 66.]

LW