[zaloguj się]

[PYLARELLA sb f

Fleksja

N sg pylarella.

stp, Cn, Linde brak.

Choroba powodująca łysienie: [młodzieniec] od drugich do nierządu námówiony, zá zeszćiém z záráżoną tylko iednym, [...] po trzech mieśiącách wpadł w bolenié członków, w podágrę, y w chirágrę, záraz gdźie go pylárellá, to iest włosów zewsząd oblecenié álbo opádnienié nászło OczkoPrzymiot 9.]

LW