[zaloguj się]

[PYRRONIK sb m

Fleksja

I sg pyrroniki(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Zwolennik filozofa greckiego Pyrrona [Pyrrhoimię niektórego filozofa Elidenskiego od którego sekta Pyrrhonicorum. Qui alio nomine sceptici dicuntur Mącz 334b]: co ten [Ambroży] przy ſkonániu ſwym mowi: Iáko ſobie co rychley z Pánem ſwym być życży: To tu przydam/ że w tym nie Pyrrhonikiem/ nie dubitántiuſzem/ kiedy rzekł: [...] ArtTanat F2v.]

LW