[zaloguj się]
PYTKA  stp; Cn brak, Linde XVIIXVIII w. w innym znaczeniu.