[zaloguj się]
PYTLOWANIE  stp s.v. pytlować; Cn notuje, Linde w objaśnieniu s.v. pytlowy.