[zaloguj się]

[PYTONKA sb f

Fleksja

G sg pytonki.

stp, Cn, Linde brak.

Wieszczka, kobieta przepowiadająca przyszłość: á nie záchował go [Saul przykazania Pańskiego]: ále nád to ieſzcze rádźił ſie Pythonki [pythonissam consuluerit] (marg) wieſczki. (–)/ á nie miał nádźieie w PANV. WujBib 1.Par 10/13.]

KW