[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 3666

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
DZIEŻKA 4 sb
[DZIĘBRE NOSKI] (?) sb pl t pl t
DZIĘCIELINA 8 sb
DZIĘCIELINOWY 1 ai
[DZIĘCIELNICA] 0 sb
DZIĘCIELNICZNY słownikowe Cn
DZIĘCIOŁ 17 sb
DZIĘCIOŁEK 1 sb
DZIĘCIOŁOW 1 ai
DZIĘGA odsyłacz/wariant cf dzieńha
DZIĘGIEL 10 sb też dzięgil (1); +[SienHerb L#, E#v]
DZIĘGIELNICA słownikowe Cn
DZIĘGIELOWY 1 ai
DZIĘGIL odsyłacz/wariant cf dzięgiel
DZIĘGNA 19 sb też dziegna (7); pl t
1. DZIĘK odsyłacz/wariant cf dzięka
2. [DZIĘK] odsyłacz/wariant cf dźwięk; ConfKwiat Dv
DZIĘKA 370 sb też dzięk (23), dzięka a. dzięk (128)
[DZIĘKIEL] 0 sb
[DZIĘKONAWAĆ] 0
DZIĘKOWAĆ 845 vb też dziekować (20), dziękować a. dziekować (43)
DZIĘKOWANIE 189 sb też dziekowanie (4), dziękowanie a. dziekowanie (2)
DZIĘKOWNY 19 ai
DZIĘKWA słownikowe Sł stp
DZIĘŚLANY odsyłacz/wariant cf dziąślany
[DZIKAWY] 0
DZIKI 290 ai
DZIKOŚĆ 3 sb
DZIKOWIEPRZOWY 1 ai
DZILCA odsyłacz/wariant cf 1. dzielca
DZILNIK odsyłacz/wariant cf 2. dzielnik
DZILNOŚĆ odsyłacz/wariant cf dzielność
DZIŁO odsyłacz/wariant cf 1. dzieło
DZINIA słownikowe Sł stp
DZINIE odsyłacz/wariant cf dzienie