[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 460

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[ETMEK] 0
[ETNIK] 0 sb albo [etnikus]
[ETNIKUS] odsyłacz/wariant cf [etnik]
[ETYJOPIJANIN] 0
ETYJOPITAŃSKI odsyłacz/wariant cf kościoł (kościoł etyjopitański)
ETYJOPSKI odsyłacz/wariant cf język (język etyjopski)
[ETYKA] 0 CzechZwierśc 116
ETYMOLOGIJA 5 sb
EUCHARYSTYJA 13 sb
[EUCHARYSTYJSKI] 0 ai
EUCHITA 2 sb
[EUFORBIJA] odsyłacz/wariant cf euforbijum
EUFORBIJUM 6 sb też [euforbija]
[EUFRAGIJA] 0
EUKLIDOW odsyłacz/wariant cf nauka (nauka Euklidowa)
EUNOMIJAN 7 sb też ewnomijan (1)
EUNOMIJANOW 3 ai
EUNUCH odsyłacz/wariant cf ewnuch
(EUNUCHOW) prawdopodobne cf ewnuchow
EUNUCHUS odsyłacz/wariant cf ewnuch
EUROAKWILO 1 sb
EUROKLIDON 1 sb też [ewroklidon]
EURONOTUS 2 sb
[EUROPIJANIN] 0
EURUS 9 sb m
EUTYCHES 25 sb też Ewtyches (10)
EUTYCHIJAN 6 sb też ewtychijan (1)
EUTYCHIJAŃSKI 4 ai też ewtychijański (3)
EUTYCHIŃSKI odsyłacz/wariant cf wiara (wiara eutychińska)
EUZEBIJANIN 1 sb
[EWAKUACYJA] 0
EWANJELEJA odsyłacz/wariant cf ewanjelija
EWANJELEJSKI odsyłacz/wariant cf ewanjelijski
EWANJELICKI 21 ai też ewanjelitski (4)
EWANJELICTWO 1 sb