[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 4616

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
RZEŻYCHA odsyłacz słownikowy cf rzeżucha
RZEŻYCIEL słownikowe Cn, Linde (z Cn)
RZEŻYKAMIENIK odsyłacz/wariant 1 cf rzeżykamiennik
RZEŻYKAMIENNIK 2 korekta lekcji, wcześniej: rzezikamiennik
[RZEŻYKAMIEŃ] 0
RZEŻYMIESZEK 3
[RZĘD] odsyłacz/wariant cf rząd
RZĘDEM odsyłacz/wariant nie znaleziono w materiale postaci zleksykalizowanych (av), cf rząd: I w funkcji okolicznika sposobu »rzędem«
RZĘDNY odsyłacz/wariant cf rządny
[RZĘDOCHA] odsyłacz/wariant cf rzędziocha
RZĘDOWNY 1
[RZĘDOWY] odsyłacz/wariant cf rządowy
RZĘDZICHA 1
RZĘDZICIEL 26 też rządziciel (11)
RZĘDZICIELKA 11 też rządzicielka (4)
RZĘDZIĆ odsyłacz/wariant cf rządzić
RZĘDZIĆ SIĘ odsyłacz/wariant cf rządzić się
RZĘDZIOCHA 1
RZĘMIĘSŁO odsyłacz/wariant hasło do usunięcia; wariant nieodnaleziony w materiale, cf rzemięsło
RZĘSA odsyłacz/wariant cf rząsa
RZĘSISTY 3
RZĘSZA odsyłacz/wariant hasło do usunięcia - nieuznane za wariant, cf rzesza: ActReg 5v, 7
RZĘZIĆ odsyłacz słownikowy cf rzężeć
RZĘŻEĆ 2
RZĘŻENIE słownikowe Sł stp
RZKĄC odsyłacz/wariant cf rzec; nieuznane za hasłowe skostniałe formy part praes act: nierzkąc, nierzkąć
RZKOMO 201
RZNĄĆ 1
RZNIĄCY 1
RZNIENIE 1
RZNIŃCA 1 hasło do usunięcia; n-pers LibMal 73v
[RZODEKWIANY] odsyłacz/wariant cf rzodkwiany
RZODKIEW 60
RZODKIEWKA 1
RZODKWIANY 16