[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 5532

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
KWARTNICZEK 2 sb
KWARTNIK 49 sb też kwarnik (9)
[KWARTNY] 0 ai
[KWARTODECYMAN] 0
[KWARTOWY] 0 ai
[KWARTYNA] 0
KWAS 101 sb
KWASEK 1 sb
KWASIĆ 11 vb
KWASIĆ SIĘ 1 vb
[KWASIEC] 0 sb +[GrodzPopr 20]
KWASKOWATY słownikowe Cn
KWASKOWY 3 ai
[KWAST] 0 sb
KWASZENIE słownikowe Cn
KWASZENINA 2 sb
KWASZONY 13 part
KWAŚNE odsyłacz/wariant cf kwaśny
KWAŚNI odsyłacz/wariant cf kwaśny
[KWAŚNIAŁY] 0 BzowRoż 54
KWAŚNIEĆ 9 vb
KWAŚNIUSIEŃKI 1 ai
KWAŚNO 13 av
[KWAŚNOJUCHY] 0 ai
KWAŚNOŚĆ 14 sb
KWAŚNY 138 ai też kwaśni (1); też kwaśne (w funkcji sb)
KWATER 3 sb
KWATERA 2 sb też [kwatyra]
KWATERECZKA 1 sb
KWATERKA 3 sb też [kwatyrka]
[KWATERKOWY] 0 ai
KWATERN 1 sb
(KWATERNICZY) prawdopodobne cf [kwaternik]
[KWATERNIK] 0 sb
[KWATRYNA] 0 sb