[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 5531

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[KWATYRKA] odsyłacz/wariant cf kwaterka
KWCICIEŃ (?) słownikowe Sł stp
KWERELE 4 sb pl t
[KWERES] 0
KWEST 7 sb też [kwiest]
KWESTOR 2 sb
KWESTYJA 47 sb też kwiestyja (2)
[KWESTYJKA] 0 JungaRozwiąz 168, 202, 383
KWIAT 298 sb
KWIATECZEK 27 sb
KWIATECZNY 1 ai
KWIATEK 404 sb m
KWIATKOWY 2 ai
KWIATNY odsyłacz/wariant cf kwietny
KWIATOPŁODNY słownikowe Sł stp
[KWIATUSZEK] 0 sb
[KWIATYSZEK] 0
[KWICIE] odsyłacz/wariant cf kwiecie; ŚwirPasiecz 257
KWICZAŁ odsyłacz/wariant cf kwiczoł
KWICZĄCY 1 part
KWICZEĆ 14 vb
KWICZEK słownikowe Cn
KWICZENIE 2 sb
KWICZOŁ 2 sb też kwiczał (1)
KWIECI 1 ai
KWIECIASTY 1 ai
(KWIECIĆ) prawdopodobne cf przekwiecać
KWIECIE 144 sb też [kwicie]
KWIECIEC 1 sb
KWIECIEŃ 113 sb
[KWIECIORODNY] 0
KWIECISTY słownikowe Cn
[KWIEDZIN] 0
[KWIEKAĆ] 0
[KWIEKAĆ SIĘ] 0 vb