[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 849

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
ŁACNIE odsyłacz/wariant cf łacno
ŁACNIUCHNO 19 av
1. ŁACNIUCHNY 5 ai dem. od łacny (=łatwy)
2. ŁACNIUCHNY 1 ai dem. od łaczny (=głodny)
ŁACNIUCZKI 2 ai
[ŁACNIUCZKO] 0 av
ŁACNO 696 av też łacnie (2)
ŁACNOŚĆ 5 sb
ŁACNY 188 ai też łacen (1)
ŁACWI odsyłacz/wariant cf łacwy
ŁACWIE 79 av też [łacwo], [łacwio]
[ŁACWIO] odsyłacz/wariant cf łacwie; DudEpist V 1576/159
[ŁACWO] odsyłacz/wariant cf łacwie
ŁACWOŚĆ słownikowe Cn
ŁACWY 9 ai też łacwi (1), łacwy a. łacwi (4)
ŁACZĄCY (?) słownikowe Sł stp; zakwalifikowane do usunięcia (FP)
ŁACZEN odsyłacz/wariant cf łaczny
ŁACZNĄCY 8 part
ŁACZNĄĆ 11 vb
ŁACZNIEĆ 5 vb
ŁACZNIENIE 7 sb
ŁACZNOŚĆ 2 sb
ŁACZNY 25 ai też łaczen (3)
[ŁAĆWIUCHNY] 0 ai
1. ŁADA odsyłacz/wariant cf łado
2. [ŁADA] odsyłacz/wariant cf 1.lada
[ŁADAN] 0
ŁADARSKIE słownikowe Sł stp
[ŁADARZ] 0 sb albo [ladarz]
ŁADARZNE słownikowe Sł stp
ŁADERNE odsyłacz słownikowy cf ładarzne
ŁADNIE 3 av
ŁADNOŚĆ 1 sb
ŁADNY 3 ai
ŁADO 3 sb i int też łada (4), [Ładon], [Ładona]