[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 972

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[FAKSEB]
FAKTOR 11 sb
[FAKTOTUM]
[FAKUNDYJA] 0 sb
FAL 1 sb
[FALA] 0 sb
FALACZ słownikowe Sł stp
FALBIĆ słownikowe Sł stp
[FALCGRABIA] 0 sb też [falsgrabia]
[FALCGRABIN]
[FALCGRABSTWO] odsyłacz/wariant cf falcgrafstwo; SkarProces 1596 42
FALCGRAF 6 sb też falcgrof (3), falsgraf (1)
FALCGRAFSTWO 1 sb też [falcgrabstwo]
FALCGROF odsyłacz/wariant cf falcgraf
FALCGROFOW 1 ai
[FALCZBAJN]
FALE słownikowe Sł stp
[FALECZNY] 0 ai
FALENDYSZ 2 sb też [falundysz]
FALENDYSZOWY 1 ai też [fajlundyszewy], [fajlundyszowy], [falundyszewy]
[FALGELD]
FALIĆ odsyłacz/wariant cf chwalić
FALIT słownikowe Cn
[FALITARZ] 0 sb
[FALKANET] odsyłacz/wariant cf falkonet; RachDworu 1553 45
FALKATA 2 sb
[FALKON] 0 sb
FALKONET 1 sb też [falkanet]
[FALKONOWY] 0 ai
[FALLACYJA] 0 sb
FALOWAĆ 3 vb
FALSARUCH odsyłacz/wariant cf falsarucha
FALSARUCHA 1 sb albo falsaruch
FALSET słownikowe Cn
[FALSGRABIA] odsyłacz/wariant cf [falcgrabia]; DiarPos 52, PismaPolit 407