[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 793

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[HAFTA]
[HAFTARCZYK] 0 sb
HAFTARKA 4 sb też [aftarka]
HAFTARSKI 9 ai
HAFTARSTWO 1 sb
HAFTARZ 18 sb też haftyrz (1), aftarz (1)
HAFTARZOWA słownikowe Sł stp
[HAFTARZOWSKI]
[HAFTECZKA] 0 sb CygMyśl E3v
[HAFTERSKI]
HAFTKA 6 sb też aftka (2)
HAFTOWAĆ 17 vb
HAFTOWANIE 8 sb
HAFTOWANY 38 part też aftowany (11)
HAFTYRZ odsyłacz/wariant cf haftarz
[HAGA] 0 StryjWoln 17v
HAHAKANIE 1 sb
HAHAU 2 int
[HAITACUL]
HAJ 5 int
[HAJDUCKI]
[HAJDUCZEK]
HAJDUCZKA 1 sb
HAJDUK 23 sb też [hejduk], [gajduk]
HAJDYŃSKI 1 ai
HAJN odsyłacz/wariant cf hajno
HAJNO 17 pron też hajn (5), ajno (1), hajń (1), hań (1), hejn (1), [hajnu], [hejno]
[HAJNU] odsyłacz/wariant cf hajno
HAJŃ odsyłacz/wariant cf hajno
HAJTOWAĆ słownikowe Sł stp
[HAJTOWANY] 0 part
HAJTUŚ 1 indecl w funkcji sb
HAJW 24 pron też hajwo (3), ajwo (1), haw (1), hejw (1), [ajw]
HAJWO odsyłacz/wariant cf hajw + []
HAK 102 sb