[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 7763

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
WZROKOWY 1
WZROSŁY 4
WZROST 145 też wzrast (2)
WZROSTEK 1
WZROŚCIĆ 2
WZROŚĆ 17 []
WZROŚĆ SIĘ 1
[WZRUCIĆ] 0
WZRUCONY 1
WZRUSZAĆ 80
WZRUSZAĆ SIĘ 9
WZRUSZAJĄCY 1
WZRUSZAN odsyłacz/wariant cf wzruszany
WZRUSZANIE 1
WZRUSZANY 3 też wzruszan (1)
WZRUSZAWAĆ 1
WZRUSZENIE 59
WZRUSZNIE 1
WZRUSZON odsyłacz/wariant cf wzruszony
WZRUSZONY 131 też wzruszon
[WZRUSZYCIEL] 0
WZRUSZYĆ 141
WZRUSZYĆ SIĘ 87
[WZRUSZYWAĆ] 0
[WZRYCIE] 0
[WZRYĆ] 0
[WZRYTY] 0
1. [WZRYWAĆ] 0 vb =rwać; Cresc 1571 522
2. [WZRYWAĆ] 0 vb =ryć; Cresc 1571 398, 693
[WZRYWANIE] 0
[WZRYWANY] 0
WZRZAST 3
WZRZAZ 1 cf też wzraz
[WZRZĘDNY] 0
[WZRZOST] 0