[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 8113

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[OZIMIĘ] 0 sb n
OZIMINA 16 sb f też [oźmina]
[OZIMKA] 0 sb f
[OZIMNĄĆ] 0 vb pf
OZIMNIAĆ (?) słownikowe Sł stp
OZIMNIAŁY 3 part praet act
(OZIMNIEĆ) prawdopodobne cf ozimniały
OZIMNIEWAĆ słownikowe Sł stp
OZIMNY słownikowe Sł stp
OZIMY odsyłacz/wariant cf ozimi
[OZINĄĆ] odsyłacz/wariant cf ozionąć
OZIONĄĆ 4 vb pf też [oziąnąć], [ozięnąć], [ozinąć]
[OZIORO] 0 sb n
OZŁOCIĆ 1 vb pf
OZŁOCONY 1 part praet pass pf
OZŁOMEK 1 sb m
OZŁOŻYĆ (?) słownikowe Sł stp; zakwalifikowane do usunięcia (FP)
OZMAN odsyłacz/wariant cf otoman
OZMIĘKCZYĆ 1 vb pf
[OZMOCZYĆ] 0 vb pf
OZNACZAĆ 5 vb impf
OZNACZENIE 12 sb n
OZNACZON odsyłacz/wariant cf oznaczony
OZNACZONY 28 part praet pass pf też oznaczon (7)
OZNACZYĆ 12 vb pf
OZNACZYĆ SIĘ 1 vb pf
OZNAĆ 1 vb pf
OZNAĆ SIĘ 1 vb pf
OZNAJMIACZ 3 sb m
OZNAJMIAĆ 93 vb impſ
OZNAJMIAĆ SIĘ 8 vb impf
OZNAJMICIEL 5 sb m
OZNAJMICIELKA 1 sb f
OZNAJMIĆ 638 vb pf
OZNAJMIĆ SIĘ 34 vb pf