[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 8114

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
OZOJA 1 sb też [ozoj]
OZOR 4 sb m
OZORNIK 1 sb m
OZPALAĆ słownikowe Sł stp
OZRZENIAŁY odsyłacz/wariant cf ośrzeniały
[OZRZENIEĆ] odsyłacz/wariant cf ośrzenieć
OZSZERZENIE słownikowe Sł stp
OZSZYRZENIE słownikowe Sł stp
[OZWAĆ] 0
(OZWAĆ) prawdopodobne cf ozwany
OZWAĆ SIĘ 81 vb pf
OZWANIE 1 sb n
OZWANY 1 part praet pass pf
[OZWIERZEĆ] 0
OZYWAĆ słownikowe Sł stp
OZYWAĆ SIĘ 81 vb impf
OŹDRZAŁY odsyłacz/wariant cf oźrzały
OŹDZIĆ 2 vb impf
OŹLIĆ 1 vb pf
[OŹMINA] odsyłacz/wariant cf ozimina
OŹMINY 1 ai
OŹNICA odsyłacz/wariant cf ozdnica
OŹNICZNE 1 sb n
(OŹNICZNY) prawdopodobne cf oźniczne
OŹRALSTWO odsyłacz/wariant cf ożralstwo
OŹRAŁY odsyłacz słownikowy cf oźrzały
(OŹREBIĆ SIĘ) prawdopodobne cf oźrzebić się
OŹRZAŁY 3 part praet act też oźdrzały a. ozdrzały (1), ojźrzały (1)
OŹRZEBIĆ SIĘ 2 vb pſ
OŹRZEĆ SIĘ słownikowe Sł stp
[OŹRZEDLE] 0 sb n
OŹRZENIAŁY odsyłacz/wariant cf ośrzeniały
[OŹRZENIEĆ] odsyłacz/wariant cf [ośrzenieć]
[OŻADA] 0 sb f
[OŻADZENIE] 0 sb n