[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 972

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
FUSZNIK słownikowe Sł stp
[FUTER] 0 sb
[FUTERBARCHAN] 0 sb
[FUTERKO] 0 sb
FUTERTUCH 3 sb
(FUTOR) prawdopodobne cf futer
FUTRO 31 sb
[FUTROS] 0 sb albo [futroz]
FUTROWAĆ 1 vb
[FUTROWAĆ SIĘ]
FUTROWANIE 1 sb
FUTROWANY 2 part
[FUTROWIZNA] 0 sb
[FUTROWY] 0 OczkoPrzymiot 429
[FUTROZ] odsyłacz/wariant cf [futros]
FUTRUJĄCY słownikowe Cn
[FUTRYNA]
FUTRZANY 1 ai
FUTRZNY 1 ai
FUTURUM 1 sb
FUZ odsyłacz/wariant cf 1.fus
FUZA 3 sb
[FUZEREK]
FUZOWY słownikowe Cn
FYRLĄG odsyłacz słownikowy cf firląg
[FYSZBOM]
[FYTAĆ] 0 PaprPam B3v