[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 849

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[ŁADON] odsyłacz/wariant cf łada
[ŁADONA] odsyłacz/wariant cf łada
ŁADOWAĆ 16 vb
ŁADOWANIE słownikowe Cn
[ŁADOWANY] 0
ŁADOWNY 2 ai
[ŁADROWAĆ] 0 vb
ŁADUN słownikowe Sł stp
ŁADUNEK 4 sb
ŁAGIEW 2 sb
ŁAGIEWKA 1 sb
ŁAGIEWNIK słownikowe Sł stp
ŁAGODA 1 sb
ŁAGODLIWIE 1 av
ŁAGODLIWOŚĆ 1 sb
ŁAGODLIWY 4 ai
ŁAGODNICZEK 1 sb
ŁAGODNIE 59 av
ŁAGODNIEĆ słownikowe Cn
ŁAGODNIEMOWNY 2 ai też łagodnomowny (1)
ŁAGODNIUCHNY słownikowe Cn
ŁAGODNO 1 av
ŁAGODNOMOWCA 1 sb
ŁAGODNOMOWNOŚĆ słownikowe Cn
ŁAGODNOMOWNY odsyłacz/wariant cf łagodniemowny
ŁAGODNOŚĆ 27 sb
ŁAGODNOZDRADNY słownikowe Cn
ŁAGODNY 133 ai
ŁAGODZENIE słownikowe Sł stp
ŁAGODZIĆ 1 vb
ŁAGUZ (?) 1 sb
[ŁAGWA] 0 sb
ŁAGWICA 11 sb
ŁAGWICZKA 2 sb
ŁAGWICZNE słownikowe Sł stp