[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 3142

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[CANA] odsyłacz/wariant cf 2. cena; OczkoPrzymiot 92
2. CAP 1 int
1. CAP 9 sb
CAPA słownikowe Cn
[CAPI] 0
CAPI słownikowe Sł stp
CAR odsyłacz/wariant cf carz
CARACYNA odsyłacz/wariant cf karacyna
CAROGRODZKI odsyłacz/wariant cf kościoł (kościoł carogrodzki)
CAROW odsyłacz/wariant cf carzow
CAROWA 4 sb też carzowa (1)
CAROWIC odsyłacz/wariant cf carowicz
CAROWICZ 8 sb albo carowic, też [carzowic]
CARSKI 2 ai + BielKron 1597 693 (zapis cz-)
CARSTWO 5 sb
[CARYK] odsyłacz/wariant cf carzyk; BielKron 1597 462 (zapis cz-)
CARYPICY 1 sb pl t; scalić z hasłem SZARPICY
CARZ 259 sb też car (34)
CARZOW 6 ai cf carow (3)
CARZOWA odsyłacz/wariant cf carowa
[CARZOWIC] odsyłacz/wariant cf carowicz; BielKron 1597 502 (zapis cz-)
CARZYCA 1 sb
CARZYK 18 sb też [caryk]; + BielKron 1597 426 (zapis cz-)
[CARZYNA] 0
CASARSKI odsyłacz/wariant cf cesarski
CASARZ odsyłacz/wariant cf cesarz
[CATEW] 0 sb albo [catwia]
[CATKAUS] odsyłacz/wariant cf cekauz; Volck 42
[CATWIA] odsyłacz/wariant cf [catew]
[CATWIĆ] 0 vb
CAULAR odsyłacz/wariant cf czaular
CAUSZ odsyłacz/wariant cf czausz
[CAUZ] odsyłacz/wariant cf czausz; BielKron 1597 632
CĄBR odsyłacz/wariant cf cząbr
CC 4 ligatura