[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 1152

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
(JIMNOZOFISTA) prawdopodobne cf gimnozofista
JIRZENICA odsyłacz/wariant cf źrzenica
JIRZMO odsyłacz/wariant Cn
[JIRZYNEK] odsyłacz/wariant cf [girzynek]; InwMieszcz 1572 nr 175 128
JOD 8 sb
JODŁA 14 sb
[JODŁOWKA] 0 sb
JODŁOWY 31 ai też [jedłowy]
JOKOWY 1 ai
JOPOŃCZA odsyłacz/wariant cf opończa
JORGIELT odsyłacz/wariant cf jurgielt
JORGIELTNIK odsyłacz/wariant cf jurgieltnik
JOTA 5 sb
JOWEL
[JOWIJANISTA] 0 ConfBullTrec 63
JOWINIJAN 42 sb
JOWINIJANISTA 6 sb
JOWINIJANOW 2 ai
JOWINIJAŃSKI 1 ai
[JOZEFCZYK] 0 sb +[CzechRozm 160v, 162v, 162v]
JOZEFITA
JOZOP odsyłacz/wariant cf izop
JOZUITA odsyłacz/wariant cf jezuita
JRZEMY słownikowe Sł stp
JUBILEUS odsyłacz/wariant cf jubileusz
JUBILEUSZ 29 sb też jubileus (8)
JUCHA 116 sb
JUCHOWY słownikowe Sł stp
[JUCHT] 0 sb
[JUCHTOWY] 0 ai
JUCZNY słownikowe Cn
[JUDASKI] 0
[JUDASZEWSKI] 0 PaprPam C3v, Ev
[JUDASZOW] 0 SienHerb I4v#
[JUDASZOWSKI] 0