[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 849

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[ŁAIWAĆ] 0 vb
[ŁAJA] 0 sb
ŁAJAĆ 257 vb
ŁAJAN słownikowe Sł stp
ŁAJANIE 58 sb
ŁAJĄCY 1 part
ŁAJNO 135 sb
ŁAKNĄCY 45 part
ŁAKNĄĆ 78 vb
ŁAKNIENIE 10 sb
[ŁAKNOŚĆ] 0 sb
ŁAKOCENIE słownikowe Cn
ŁAKOCIĆ słownikowe Cn
ŁAKOĆ 14 sb
ŁAKOM odsyłacz/wariant cf łakomy
ŁAKOMCA odsyłacz/wariant cf łakomiec
[ŁAKOMIĆ] 0 vb
ŁAKOMIĆ SIĘ 3 vb
ŁAKOMIE 41 av
ŁAKOMIEC 90 sb też łakomca (5), łakomiec a. łakomca (15)
ŁAKOMO 5 av
ŁAKOMOŚĆ 9 sb
ŁAKOMSTWO 486 sb
ŁAKOMY 296 ai też łakom (3)
ŁAKOTA 5 sb
ŁAKOTEK 2 sb
ŁAKOTKA 16 sb
ŁAKOTLIWIE słownikowe Cn
ŁAKOTLIWOŚĆ słownikowe Cn
ŁAKOTLIWY 1 ai
ŁAKOTNIE 1 av
ŁAKOTNIK 1 sb
ŁAKOTNY 4 ai
ŁAKOŻYRCA słownikowe Sł stp
[ŁAKOŻYRSTWO] 0