[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 972

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
FAŁSZOWANIE 11 sb
[FAŁSZOWANIELIK]
FAŁSZOWANY 4 part
FAŁSZOWNIK 1 sb
FAŁSZOWNY słownikowe Sł stp
FAŁSZUJĄCY 1 part
FAŁSZURA 3 sb
[FAŁSZYRSKI]
FAŁSZYRSTWO odsyłacz/wariant cf fałszerstwo
FAŁSZYRZ odsyłacz/wariant cf fałszerz
FAŁSZYWIE 167 av
[FAŁSZYWNIK] 0 sb
FAŁSZYWOŚĆ 10 sb
FAŁSZYWY 858 ai też [chwałszywy]
FAMILIJA 155 sb
FAMUŁA 1 sb
[FAMUŁKA]
[FAMURALINY]
[FAMURAŁ] odsyłacz/wariant cf famurały
FAMURAŁY 11 sb też femurały (3), [famurał]
[FANGREL] 0 sb Cresc 1571 695 (może fangret)
[FANGRET] 0 sb Cresc 1571 578 (cf też fangrel)
[FANGULT] odsyłacz/wariant cf [fajngolt]; + RachBonera 1558 167 [2 r.], TomZbrudzBrul 3.Reg 7/45
FANIENKA 1 sb
FANNA 6 sb
[FANŚCIK]
1. FANT 68 sb też funt (6)
2. FANT odsyłacz/wariant cf 1. funt
FANTASTYCKI 1 ai
FANTASTYK 3 sb
FANTASTYKOWAĆ 1 vb
FANTAZM odsyłacz/wariant cf fantazma
FANTAZMA 3 sb też fantazm a. fantazma (2)
FANTAZYJA 41 sb
FANTOWAĆ 3 vb