[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 3485

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
MAĆKO odsyłacz/wariant cf Maciek
[MADEJA] odsyłacz/wariant cf medaja
MADLAĆ SIĘ 1 vb
[MADYJANITA] 0
[MAELET] odsyłacz/wariant cf machalat
MAG odsyłacz/wariant cf magus
MAGAĆ 1 vb
[MAGAJĄCY SIĘ] 0
MAGDUSZKI słownikowe Sł stp
[MAGIER] odsyłacz/wariant cf [magierz]; ZbylŻyw A2v, A3
[MAGIERA] 0 sb
MAGIERKA 8 sb
[MAGIERSKI] 0
[MAGIERZ] 0 sb też [magier]
[MAGIJA] odsyłacz/wariant cf [maija]
MAGISTER odsyłacz/wariant cf maister
[MAGISTERSZTUK] odsyłacz/wariant cf [majstersztuk]
[MAGISTERYJUM] 0
MAGISTRAT odsyłacz/wariant cf maistrat
[MAGLOWAĆ] 0 vb
MAGLOWAĆ SIĘ 1 vb
MAGLOWANIE 1 sb
MAGLOWANY słownikowe Cn
(MAGLOWNICA) prawdopodobne cf [meglownica]
MAGNES 28 sb
(MAGNESOW) prawdopodobne cf magnes (G pl)
MAGNESYJA 4 sb
MAGNET 1 sb
(MAGNETOWAĆ) prawdopodobne słownikowe cf magnetowany
MAGNETOWANY słownikowe Cn
MAGNETOWY 1 ai
(MAGNEZYJA) prawdopodobne cf magnesyja
[MAGNIFICE] 0
[MAGNIFICENCYJA] 0 sb
[MAGNIFIK] 0 sb