[zaloguj się]

Liczba znalezionych haseł: 459

Hasła spełniające kryteria wyszukiwania:

hasło typ hasła frekwencja kategoria uwagi
[EKSKUZOWAĆ]
EKSKUZOWAĆ SIĘ 1 vb
[EKSKWIROWAĆ]
[EKSOD]
[EKSORBITANCYJA] odsyłacz/wariant cf egzorbitancyja; KarnEksorb kt, A3, C2
EKSPEDYCYJA 16 sb
EKSPEKTACYJA 1 sb
EKSPEKTANT 1 sb
EKSPEKTATYWA 25 sb
EKSPENSA 6 sb też ekspensum (2), ekspensa a. ekspensum (1)
EKSPENSUM odsyłacz/wariant cf ekspensa
EKSPERTUS 1 sb
EKSPERYJENCYJA 33 sb
[EKSPIRACYJA] 0 sb
[EKSPIROWAĆ]
[EKSPIROWANIE]
[EKSPLIKACYJA]
[EKSPLIKOWAĆ] vb impf PaprPam B3
[EKSPLOROWAĆ]
EKSPONOWAĆ 1 vb
[EKSPOSTULACYJA]
EKSPOSTULOWAĆ 3 vb
EKSPOZYCYJA 1 sb
EKSPOZYT 1 sb
[EKSPREMINOWANY]
[EKSPRES]
[EKSPRESSE]
[EKSPROBACYJA]
[EKSPROBOWAĆ] 0 vb
[EKSPRYMOWAN]
[EKSPUGNACYJA] 0 sb
EKSPURGACYJA 2 sb
EKSPURGOWAĆ 1 vb
EKSTENDOWAĆ 9 vb
EKSTENDOWAĆ SIĘ 3 vb